FO ønsker med dette stipendet å styrke, synliggjøre og videreutvikle barnevernspedagogens kompetanse.

 

Hvem kan søke FO om stipend for barnevernspedagoger?

Du må være medlem i FO og være utdannet barnevernspedagog, eller ha tilsvarende utdanning fra utlandet. Medlemmer på dispensasjon kan også søke.

Send søknaden til kontor@fo.no 

eller per post

Fellesorganisasjonen (FO)
Profesjonsrådet for barnevernspedagoger
Pb 4693 Sofienberg
0506 Oslo.

 

Stipendet kan brukes til å:

  • Skrive fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor barnevernspedagogens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
  • Utforme paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
  • Utarbeide søknad om ph.d./doktograd
  • Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre barnevernspedagogens posisjon eller arbeidsfelt.

Stipendet gis ikke til gjennomføring av etter-, videre-, eller masterutdanning.

 

Om stipendet

  • Stipendmottakerne blir tilbudt skrivekurs som holdes i Oslo i løpet av høsten 2019 eller vinteren 2020.
  • Vi ønsker at du publiserer fagartikkelen i Fontene eller Fontene forskning, men den kan også publiseres i andre tidsskrifter innen barnevernspedagogens fagfelt.
  • Stipendet kan gis som honorar, til dekning av dokumenterte utgifter i forbindelse med innkjøp av litteratur, reise, opphold, konferanseavgift eller til tapt arbeidsfortjeneste.
  • Alle stipend er innberetningspliktige, og i hovedsak trekkpliktige.
  • Stipendet utbetales når regnskap med kvitteringer er mottatt eller etter avtale.

Profesjonsrådet for barnevernspedagoger avgjør hvem som får stipend innen april 2019. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med rådgiver Inger Karseth
Telefon: 480 61 261
Epost: inger.karseth@fo.no