OPPDATERT 26. JANUAR: Streiken stoppet av tvungen lønnsnemnd.

FO er part i avtalene Fagforbundet har med private omsorgsbedrifter i NHO. Se avtalene og hvilke bedrifter som er berørt av avtalene her.

FOs medlemmer som er tatt ut i streiken har fått beskjed om det. Medlemmer som kan bli tatt ut i senere streikeuttak, vil få beskjed om det i god tid.

Har du spørsmål om streiken kan du kontakte din fylkesavdelingen eller tillitsvalgt.

Se aktuelle saker