Fylkesleder Heidi Pedersen (Alta)

Fylkessekretær Anita Kivijervi (Alta)

Nestleder Marit Kransvik (Vadsø)

Kasserer Olaf Haldorsen (Alta)

Styremedlem og PF-ansvarlig bvp Eli S. Hanssen (Alta)

Styremedlem og PF-ansvarlig sos Cecilie Jensen (Alta)

Styremedlem og PF-ansvarlig vpl Åse Vegge (Alta)

Styemedlem Gro Harila (Vadsø)

Styremedlem og samepolitisk ansvarlig Annlaug Maridal (Karasjok)

Varamedlemmer til styret

1. Lene Mohaugen, 2. Rita Sørum, 3. Gry Svendsen, 4. Mette Olsen

Varamedlemmer til PFU

Linn Guldhaugen (vpl) Alta, Synne Larsen (sos) Alta, Anneli Naukkarinen (Bvp) Porsanger

Tariffpolitisk utvalg:

Siv Opdahl (bvp) Lakselv, Ann B. Wærnes (vpl) Alta, Trine Johansen (vpl) Vadsø, Tori Greni (bvp) Vadsø, Heidi Johansen (bvp) Alta

Kontrollkomite:

Unn M. Borissen (vpl) Alta

Lisbeth Albrigtsen (sos) Alta

Veronika Dreyer (bvp) Alta

Valgkomitè:

Anneli Naukkarinen (Bvp), Porsanger

Frank R. Breivik (Vpl), Hammerfest

Charlotte R. Hoigari (Sos), Tana