PFU fellesbilde
Anneli, Eli Synnøve, Åse, Frid og Cecilie

Navn  Verv Telefon
Eli S. Hanssen                                        Profesjonsfaglig ansvarlig barnevernspedagogene                   
Cecilie Småvik- Jensen Profesjonsfaglig ansvarlig sosionomer  
 Åse Røstøen Vegge Profesjonsfaglig ansvarlig vernepleiere  97582003
Synne Larsen  Vara yrkesfaglig ansvarlig sosionomer  
Linn Guldhagen Vara yrkesfaglig ansvarlig vernepleiere  
  Vara yrkesfaglig ansvarlig barnevernspedagoger