Navn                      Telefon      Yrkesgruppe
Anneli Naukkarinen 97588595 B
Frank R. Breivik   V
Charlotte R. Hoigari   S