Leder: Tine Krumm Haugen: tine.haugen@fo.no

Nestleder: Berit Hauan:  berit.hauan@fo.no

Kasserer: Martha Nomeland:  martha.nomeland@sshf.no

Sekretær: Egil Lunde: egil.lunde@fo.no

Styremedlem: Sherin Andreassen: sherin.elisabeth.andreassen@farsund.kommune.no

Landsstyrerepresentant: Jan Wilhelm Sørensen:  til-jan@online.no

Student: Randi Presthammer:  randihdbakke@gmail.com

Leder internasjonalt utvalg: Tone Halvorsen:  tone.hilde.sovik.halvorsen@nav.no

Leder profesjonsfaglig utvalg for barnevernspedagoger: Thor Gunnar Elle: thor.gunnar.elle@bufetat.no

Leder profesjonsfaglig utvalg for vernepleiere:  Ann-Kristin Egge: ann-kristin.egge@sshf.no

Leder profesjonsfaglig utvalg for sosionmer:  Kristin Skjeseth Storetvedt: kristin.skjeseth.storetvedt@farsund.kommune.no

Leder helse- og sosialpolitisk utvalg: Gry Egge: gry.egge@sogne.kommune.no

Rekrutteringsutvalg: Randi Presthammer: randihdbakke@gmail.com