Leder : Tine Krumm Haugen ledervestagder@fo.no

Nestleder: Ingelill Lærum Pedersen

Kasserer:  Marta Nomeland

Sekretær: Egil Lunde vestagder@fo.no

Styremedlem: Sherin Andreassen

Landsstyrerepresentant: Jan Wilhelm Sørensen

Student: Randi Presthammer

Leder internasjonalt utvalg: Tone Halvorsen

Leder prof.faglig utv. barnevernspedagoger: Thor Gunnar Elle (PFUB)

Leder prof.faglig utv. vernepleiere: Ann - Kristin Egge (PFUV)

Leder prof.faglig utv. sosionomer: Kristin Skjeseth Storetvedt (PFUS)

Leder Helse- og Sosialpolitisk utvalg: Gry Egge

Rekrutteringsutvalg: Tonje Alvestad