Under fylgjer ei oversikt over dei som sit i styret .

Verv Navn Mobil Epost
 Leiar  Ann-Kristin Nygård  95866852 leder@sognogfjordane.fo.no
 Nestleiar Karen Knapskog 97747926

 Karen.knapskog@enivest.net

 

 Kasserer Bjørn Henning Solheim 48111871

Bjorn.henning.solheim@forde.kommune.no

fosolheim@gmail.com

 

 Fylkessekretær  Jan Egil Haugland  91362737 sognogfjordane@fo.no
       
 Styremedlem  Jenny Kjøsnes 95100313 jenny_kjo@hotmail.com
Styremedlem Siv Aspeseter 41403325

siv.aspeseter@ardal.kommune.no

aspesete@online.no

 Landsstyrerepr. Trude Fardal 46619353 epost
 Profesjonsansv. bvp May Therese Seglem 95735325

may.terese.seglem@ardal.kommune.no

maytereses@gmail.com

 Profesjonsansv. sos  Magny Haugen 91884923 magny.haugen@forde.kommune.no
 Profesjonsansv. vpl Lill Randi Røyrvik 97146816

lill.randi.rorvik@naustdal.kommune.no

liraroervik@gmail.com

studentrep Celin Stordahl  

Celinstordahl@hotmail.com

 

Vara til styret      
barnevernspedagog Randi Brynestad Skaaden 95972153 epost
sosionom Mariann Juklestad 91549749 epost
vernepleier Anne Hansen 41579186 epost