Leder Gøril Madsen
Nestleder Ann Kristin Hansen
Fylkessekretær Mona Olafsen
Kasserer Silje Markussen
Profesjonsfaglig ansvarlige: Mangler (bvp), Vibeke Vang (v) og Elisabeth B Bartholsen (sos).
Styremedlemmer Perlille Hjertø, Viggo Opheim, Eirin Olsen
Landstyrerepresentant: Randi Skavhaug                                                                                                                              Student representant: Mangler


Vara til styret  Kristina Meyer, Maud B Paulsen, Ann-Rita A Isaksen
Studentrepresentant: 

Valg komite: Silje Pettersen, Kristine rasmussen, Laila Dischington 

Kontrollkomite;  Trude Karlsen, Inger Bye, Ingvild Michelsen Dahle