Leder:                      Ingunn Strand Johansen     V - AU 

1. Nestleder:           David Forsell                        S - AU  (ansvar for økonomi)

2. Nestleder:           Gry Elizabeth Juvelid           V - AU  (ansvar for fag/profesjon)

 

Fylkessekretærer:  Anne Marit Svenneby          S - AU  

                                 Bjarne Gilje                          S 

                                 Odd Ravn                            V 

 

Styremedlemmer:  Marit Frette Opsahl              V - KS 

                                 Sanam Cecilie Henriksen    B - Virke 

                                 Ellen Anne Marit Utsi           S - Stat 

                                 Harald Baardseth                 B - Spekter 

                                 Trine Raknes                       B - KS 

                                 Torhild Lien                          V - KS   profesjonsfaglig ansvarlig for VPL 

                                 Morten Olsen                       V - KS 

                                 Anita Toverød                      S - KS 

                                 Ragnhild Fossås Pahle       B - Stat