Stiftelsesårsmøte vedtok den formelle sammenslåing av FO Hordaland og FO Sogn og Fjordane. Interrimstyret la frem et Grunnlagsdokument som ble enstemmig vedtatt. 

Her finner du Grunnlagsdokument FO Vestland. (PDF, 886KB)