Virke-HUK omfatter ulike private helse-, omsorgs- og sosiale tjenester. Enkelte høyskoler, museer og andre kulturinstitusjoner er også omfattet av forhandlingene. Tariffområdet følger som regel bestemmelsene i de offentlige tariffområdene, altså kommunal sektor, statlig sektor og helseforetakene.

FO er forhandlingspart i flere ulike overenskomster med Virke innenfor området HUK som står for Helse, Utdanning og Kultur. 

FO forhandler i sammenslutning sammen med andre LO-forbund, som Fagforbundet, NTL, Creo og Skolenes Landsforbund. Kravet er like tillegg for ansatte i ideelle virksomheter  som i offentlig sektor.

Disse forhandlingene gjelder for deg som jobber i tariffomrdået Virke-HUK. Og vi forhandler om disse avtalene:

Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester, landsoverenskomst for barnehager, landsoverenskomst for utdanning, landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten.

På grunn av at det statlige tariffomorådet ikke er helt ferdig ennå, vil landsoverenskomstene som korresponderer med det statlige tariffområdet forhandles om til høsten. Det betyr at disse avtalene vil det blir forhandlet om til høsten: Landsoverenskomsten for Virksomheter i §26 og §27, Landsoverenskomsten for høyskoler, Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner. 

Resultatet av forhandlingene som pågår nå, vil bli lagt ut på FOs nettside så snart resultatet av forhandlingene foreligger. Fristen er 19. juni kl. 24.00.