Oppsplitting av stillingskoder

I forbindelse med hovedtariffoppgjøret på  KS-området har vi fått nye stillingskoder i Hovedtariffavtalens vedlegg 1. Dette gir oss flere muligheter for innplassering ved nyansettelser. Det skal også gjøres en jobb lokalt for å kartlegge og vurdere innplassering i nye stillingskoder for eksisterende arbeidstakere. FO presiserer at dette ikke gir hjemmel for å forhandle noen opp til ny ønsket stillingskode. Oppdager man åpenbare feil, mener FO at disse kan rettes.

Splitting av stillingskoder gjennomføres dels for å skille på utdanningskrav, og dels for å presisere  koder som skal brukes når det knyttes særaldersgrense til stillingen. To eksempler: I stedet for 6684 Miljøveileder/konsulent får vi disse to kodene: 6684 Miljøarbeider (uten krav om utdanning) og 6685 Miljøveileder (med krav om høyskoleutdanning). Et annet eksempel er at vernepleiere i 7710-koden kan bli plassert i kode 7733 Spesialvernepleier (med særaldersgrense).

Det er viktig at du leser T-rundskriv 3 fra FO. Fra side 7 i KS’ iverksettingsrundskriv finner du oversikt over nye stillingskoder, hvordan kodene kan splittes og gode eksempler på hvordan dette skal gjøres. Alle dokumentene gir den nødvendige informasjon du trenger som tillitsvalgt.

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å gjennomføre innplassering i nye koder. Dette skal drøftes med de tillitsvalgte, og du skal få liste over aktuelle ansatte i god tid før drøftingene.

Spørsmål rettes Linda og Vidar på avdelingskontoret. 

T-rundskriv 3/2020: Hovedtariffoppgjøret i KS 2020 lastes ned her. (PDF, 291KB)

KS.A.rundskriv1.18.09.2020 lastes ned her. (PDF, 468KB)

Hovedtariffoppgjøret 2020 - Iverksetting og kommentarer lastes ned her (PDF, 391KB).

Stillinger med særaldersgrense lastes ned her. (PDF, 223KB)

Rapport - PSU - HTA - Vedlegg 1 lastes ned her. (PDF, 12MB)

Protokoll 04.04.20 lastes ned her. (PDF, 296KB)