Egil André Aas, leder i LO Stat
NEMND: Egil André Aas, leder i LO Stat, ba om frivillig lønnsnemnd i statsoppgjøret.

Uravstemningen i statsoppgjøret endte med nei-flertall. Derfor er avtalen forkastet. LO Stat ber om behandling i frivillig lønnsnemnd, foremfor å ta medlemmene ut i en langvarig sommerstreik. De mener sjansene for å oppnå positive endringer etter en streik er små, fordi både Akademikerne og Unio ikke oppnådde noe, før de ble tatt i tvungen lønnsnemd.

– Uravstemningen endte med at medlemmene sa nei til resultatet, noe vi tar på stort alvor. Likevel må vi også vurdere muligheten for hva vi vil oppnå ved en streik satt opp mot det vi kan oppnå i en frivillig nemnd. Vårt styre mener det sistnevnte bør prøves, sier leder i LO Stat, Egil André Aas. 

Staten, som arbeidsgiver, står hardt på retningen tilbake til fire likelydende avtaler. LO Stat vurderer det slik at en ny streik vil ende ut i tvungen lønnsnemd uten positive endringer i hovedtariffavtalen.

– Vi har sendt ut avtalen på uravstemming og den har blitt stemt ned av medlemmene. Da har vi forkasta den avtalen, sier FO-leder Marianne Solberg til Fontene.

Hun sier at LO Stat kun hadde to muligheter etter avstemningen: Enten gå til streik eller be om frivillig lønnsnemnd. Hun mener vedtaket om lønnsnemnd er ansvarlig.

– Vi kan ikke streike kun for å streike

FO-lederen mener at en ny storstreik i staten trolig ville endt med tvungen lønnsnemnd. 

– Vi har nettopp sett to streiker i staten, hvor begge ble avblåst med tvungen lønnsnemnd. Det er lite sannsynlig at vi skulle nå fram med en tredje. Vi kan ikke streike kun for å streike, sier hun.

Streik blir omtalt som fagbevegelsens mektigste våpen. Solberg mener det må brukes strategisk.

Marianne Solberg

– Våre medlemmer har kritiske samfunnsfunksjoner, og det er klart at en streik blant medlemmene våre koster. Både for dem, storsamfunnet og brukergruppene de jobber med. Vi bruker kun vårt mektigste våpen når vi har sterk tro på at det fungerer, sier hun. 

Solberg er tydelig på at det viktigste i årets lønnsoppgjør er å igjen på én tariffavtale for alle ansatte i staten.

– Et annet utfall vil være katastrofalt, sier hun til Fontene

FOs medlemmer ønsker også en felles avtale

FO ga sin støtte til meklingsresultatet, da LO Stat fikk gjennomslag for sitt viktigste krav: at staten igjen får én felles lønnspolitikk for alle ansatte. Et flertall av FOs medlemmer stemte også ja, i tråd med forbundsledelsens anbefaling. 

SE OGSÅ: FO takket ja til tilbud fra staten

Når et flertall av LO Stats medlemmer likevel stemmer imot avtalen, er FO bundet av det. De fleste medlemsforbundene hadde positivt flertall for resultatet. Solberg tror mange er fornøyd med at LO Stat valgte frivillig lønnsnemnd fremfor streik.