Søk

Du er her:
 • Nytt hefte "Om vernepleieryrket"

  01.12.2017

  Profesjonsrådet for vernepleiere (PRV) er stolte av å få presentere en helt ny broskjyre «om vernepleieryrket». Underveis i utarbeidelsen har PRV fått innspill fra en referansegruppe nedsatt av Nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning innen vernepleie (UHR) bestående av Anita Gjermestad (VID), Silje Haugland (UiA) og Marit Pettersen (HVL)». Det har vært et spennende arbeid og et godt samarbeid. Det vi forsøker med brosjyren er å vise kjernen i hva vernepleie er og hva som er viktig og kan forventes av yrkesutfoldelse. PRV vil spesielt trekke frem prinsipper i vernepleie som viktige støtte til arbeidsmodellen og som i større grad enn tidligere viser viktige momenter i vernepleifaget. Tydeliggjøringen av helsefagkompetansen og kapittelet om den politiske vernepleieren er også viktige endringer fra forrige brosjyre. Vi håper med dette dere nå får et godt verktøy å bruke opp mot samarbeidsparnere på ulike arena, og viktig informasjon til både egen profesjon, arbeidsgivere og andre yrkesgrupper.

 • Oppsummering av vernepleierundersøkelsen 2017

  10.10.2017

  Profesjonsrådet for vernepleiere (PRV) sammen med Vernepleier.no gjennomførte i tidligere i år en stor undersøkelse blant vernepleiere. 3880 vernepleiere har svart på undersøkelsen og her finner dere en oppsummering som viser noen av de viktigste funnene.

 • FOs profesjonsstrategi

  11.10.2016

  Hefte med profesjonsstrategien vedtatt av FOs landsstyre mars 2016.

 • En artikkelsamling av vernepleiere

  23.06.2015

  Her kan du laste ned artikkelsamlingen som ble lansert på FOs 6. kongress i mars. Den er skrevet om og av vernepleiere og heter "Litt klokere med profesjonelt blikk; perspektiver på vernepleiefag i utvikling".

 • Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

  27.01.2014

  Hefte om den juridiske rammen for vernepleiernes yrkesutøvelse. Kan lastes ned eller bestilles fra avdelingene.

 • Vernepleiere og vernepleiefaglig kompetanse

  14.11.2013

  Folder om vernepleiefaglig kompetanse. Kan bestilles fra FO avdelingene eller lastes ned som pdf

 • Kunnskapsbanken

  19.09.2008

  Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU) har nå utviklet kunnskapsbanken på sine nettsider til å bli et nyttig verktøy for blant annet FO medlemmer som arbeider med personer med utviklingshemning

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning