En høytstående politiker med lite forståelse for sosialarbeidernes arbeid, er velkommen til å banke på døra til hovedtillitsvalgt, Tommy Westblikk.

Åpen dør: – Prinsipielt er jeg imot lukkede dører, de skaper avstand, sier Tommy Westblikk. Her avbildet i døra til helseavdelingen i Gildeskål kommune.

Tekst: Maren Simonsen/NewsLab Foto: Nadia Norskott 

Når er du ute av døra om morgenen?
– Jeg står opp 06:30, og så er det å komme seg i dusjen og få vekket ungene, lage matpakker og kjøre av gårde. Jeg bor på Sandhornøya i Nordland og må være ute av døra 07:20 for å rekke fergen til fastlandet som går 07.35. Den tar rundt ti minutter, da er jeg på kontoret fem på åtte.

Foretrekker du åpent landskap eller lukket dør? 
– Eget kontor med åpen dør. Prinsipielt er jeg imot lukkede dører, de skaper avstand. Når man jobber med personer i vanskelige situasjoner, kan en åpen dør være avgjørende for veien videre.

Hva er høydepunktet i arbeidsdagen? 
– Hele dagen er et høydepunkt! Jeg trives veldig godt og gleder meg alltid til å gå på jobb der vi starter dagen med kaffe og småprat. Vi er få, men har det veldig fint. 

Hva var det som fikk deg til å bli sosionom?
– Sosionomutdannelsen åpner for mange muligheter, og så er det spennende å få hjelpe folk i forskjellige livssituasjoner. 

Hvilke egenskaper kommer godt med i jobben din? 
– I tillegg til å være rolig, er jeg uredd, og tør å ta en diskusjon. Og så har jeg evnen til å legge vekk jobben på slutten av dagen. De som alltid har med seg jobben i våre yrker, får det tungt.

Hva får opp humøret hvis du har hatt en tøff dag på jobb? 
– Når jeg er sliten i hodet er det viktig for meg å være ute i naturen. Her på øya blir fjell og hav en naturlig del av livet.

Hva er folk flest nysgjerrige på rundt jobben din? 
– Mange lurer på om det ikke er vanskelig og tungt å stå i. Det er det jo, men man lærer seg å håndtere det.

I artikkelserien «I døra til» blir du bedre kjent med våre fantastiske tillitsvalgte.

Tommy Westblikk (47) er utdannet sosionom og har vært hovedtillitsvalgt i FO i over ti år. Han bor på Sandhornøya i Nordland, og tar daglig fergen over til kontoret på fastlandet, der han jobber som miljøterapeut i rus- og psykiatriomsorgen i Gildeskål kommune.

 

Hvorfor er du tillitsvalgt? 
– Tillitsvalgte utgjør en viktig funksjon i offentlig administrasjon ved å påse at lover og avtaleverk blir fulgt av arbeidsgiver. Da jeg først kom inn i det, syntes jeg det var utrolig spennende og givende, og jeg synes dessuten organisasjonsarbeid er artig og spennende. 

Hva er det beste med å være tillitsvalgt? 
– At jeg får muligheten til å påvirke og bidra på en annen arena enn det daglige arbeidet. Det er store forskjeller i det langstrakte landet vårt, men jeg opplever et godt samarbeid med kommunaldirektøren, der vi tillitsvalgte får være med fra start under viktige prosesser og omstillinger. Noe som er avgjørende for sluttprosessen.

Hvordan er samarbeidet med ledelsen der du jobber? 
– Den er veldig god. En god relasjon til den øverste ledelsen er viktig for å få mulighet til å påvirke mest mulig. I kommunen blir toppledelsen ofte byttet ut, spesielt på direktørnivå, da er det viktig å starte tidlig med å bygge en god relasjon til den nye som kommer inn. For å opprettholde gode relasjoner, er det fint å kunne bytte hatter. Under et møte kan jeg krangle med direktøren, men når vi treffer hverandre i gangen etterpå, møtes vi som venner.

Næring fra naturen: Westblikk bor på Sandhornøya i Nordland. – Når jeg er sliten i hodet er det viktig for meg å være ute i naturen. Her på øya blir fjell og hav en naturlig del av livet.

Hva brenner du for? 
– Lønn er viktig for meg, lik lønn for likt arbeid. Og fag. For å sikre at våre faggrupper får ta den plassen som er nødvendig i systemet, bør det bli et større fokus på autorisasjon for sosialfaglige. Vi trenger både helsefag og sosialfag, vi trenger en god sammensetning av profesjoner. 

Hva kunne gjort hverdagen lettere for deg og andre sosialarbeidere? 
– Et større fokus på forebygging. Mange steder er det så mye som skjer med dem som står i vanskelige situasjoner, at vi nesten ikke har tid til å jobbe forebyggende. Kunne vi frigjort midler til forebygging, ville det hjulpet alle. 

Hva er du stolt av å ha fått til som tillitsvalgt? 
– At jeg har fremforhandlet lokale avtaler som er gunstig for FO sine medlemmer, og vært med å styrke tillitsvalgtapparatet i samarbeid med andre fagforeninger. Alt blir ikke alltid som man vil, men vi får gjort en forskjell.

Hvordan kobler du av når arbeidsdagen er slutt? 
– Jeg gjør helt andre ting. Ungene er med på aktiviteter, så etter jobb er det mye kjøring og henting. Jeg har ikke evnen til å sette meg i en stol med te og bok, det får jeg ikke til, det må skje noe.

Hvem drømmer du om at skal banke på døra di? 
– Det måtte vært en høytstående politiker som har lite forståelse for fagfeltene vi jobber innenfor, da kan vi velge nesten en hvilken som helst politiker. Hadde en av dem banket på døra mi, skulle vi diskutert fag, og jeg ville prøvd å skape forståelse av viktigheten av jobbene vi sosialarbeidere gjør. 

Brenner for fag: – For å sikre at våre faggrupper får ta den plassen som er nødvendig i systemet, bør det bli et større fokus på autorisasjon for sosialfaglige, mener Tommy Westblikk.