De tillitsvalgte er ryggraden i både FO og LO. Det er de tillitsvalgte som har den daglige kontakten med deg som medlem, og de som kan hjelpe deg med de utfordringer du møter på jobben.

Det er de tillitsvalgte som forvalter Hovedavtalen og forhandler med ledelsen, som sørger for at tariffavtalene overholdes, som verver nye medlemmer og som hjelper medlemmene ute på arbeidsplassene.

Er du tillitsvalgt og har spørsmål om hva jobben går ut på? Les mer her.
 

1200 hverdagshelter

At disse oppgavene blir ivaretatt på en skikkelig måte er avgjørende for medlemmene. Nettopp derfor skal Tillitsvalgtåret benyttes til å verdsette tillitsvalgtes uvurderlige innsats.

FO har om lag 1200 tillitsvalgte som står opp for trygghet. 

Les mer om tillitsvalgtåret på LO sine nettsider.