Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
Hovedtillitsvalgt
Navn/tittel: Julie Døvre
Telefonnummer: 93204458
2578128
570
Virke Helse og Sosial