KrF ønsker å gjennomføre en tillitsreform i helse- og omsorgstjenestene, der målstyring og rapportering begrenses.