Raudt bort frå marknadsstyringa (New Public Management) og over på god folkevald styring av offentleg sektor. Dette vil legge grunnlaget for ei gjenoppbygging av tilliten.