Jeg har tillit til at de som jobber i offentlig sektor gjør en samvittighetsfull og god jobb. Samtidig er det viktig med god styring og målrettet arbeid, for å sikre at de som har behov for tjenestene får den hjelpen de trenger.