Vi ønsker politisk styring av offentlig sektor og avvikle New Public management eller tilsvarende markedsløsninger. Faste og hele stillinger er avgjørende for å styre med 

Stoppe nedleggelsen av NAV-kontorer og omgjøre NAV til en institusjon som gir gode og nære tjenester til dem som trenger det. Tilbakeføre vedtaksmyndighet til Navs lokalkontorer. Rødt vil også forby kommersielle bemanningsbyråer og gå tilbake til offentlig arbeidsformidling.