Vi ønsker en gjennomgang i samarbeid med brukerorganisasjonene, fagbevegelsen og ledelse.

Dette for å få til en styring basert på tillit, åpenhet og samarbeid.