KrF tar på alvor at mange barneverntjenester opplever kapasitetsutfordringer. Vårt klare mål er at de ansatte skal ha gode arbeidsforhold og nok tid til å ivareta barna på en god måte. Regjeringen har satt i verk flere tiltak for å øke oppmerksomheten om barnevernet i kommunene. Kunnskap om tilstanden og bemanningssituasjonen i egen barnevernstjeneste er avgjørende for at prioriteringene skal bli gode. Fra 2013 til 2019 har vi sett en kraftig vekst i stillinger og det ble opprettet 1 400 flere årsverk i det kommunale barnevernet. Det skyldes at kommunene har prioritert barnevernet mer. KrF vil fortsette å følge med på bemanningssituasjonen og legge til rette for at den positive utviklingen fortsetter.