SV ønsker en satsing og bemanningsløft i barnevernet som også inkluderer en veiledende bemanningsnorm. Ingen ansatte i barnevernet bør ha ansvar for flere enn 15 barn. I SV sitt budsjett så setter vi av 253 millioner til 250 stillinger, dette som en start på fireårig satsing.