Rødt støtter en bemanningsnorm på maks 15 saker per saksbehandler og er opptatt av at kommunene må ha økonomi til å gjennomføre dette i praksis. Vi er positive til kompetanseheving, og mener at det er bra med krav om bred faglig kompetanse. Men god kompetanse hjelper lite dersom det ikke er nok folk på jobb, derfor må kompetanseheving og økt bemanning gå hånd i hånd. Rødt er også for å sikre et bredt spekter av tiltak for barn og familier med hjelpebehov. Vi ønsker at barnevernstjenester skal driftes av det offentlige eller av ideelle aktører, slik at pengene vi bevilger til barnevern faktisk brukes til gode tjenester og ikke til privat berikelse.