SV meiner vi må få eit bemanningsløft i barnevernet. Gjennom ein fireårig opptrappinsgsplan med øyrekmerka midlar skal vi gi det lokale barnevernet nok folk på jobb, tid til fagleg refleksjon, videreutdanning og fagleg handlingsrom. I våret alternative budsjett for 2021 starter vi satsinga med 235 mill kroner til 250 nye stillinger. SV vil også ha ei veiledande bemanningsnorm , der sakshandsamarar i barnevernet ikkje skal ha ansvar for fleire enn 15 born.