Senterpartiet har tatt til orde for en helhetlig gjennomgang av barnevernet for å sikre at vi følger opp de mest sårbare barna i samfunnet vårt på en best mulig måte. Barnevernet organiseres av kommunene, dermed er det viktig at kommunene får tilstrekkelig med økonomi til å kunne øke bemanning etter behov og tilby en god tjeneste.