Et godt fungerende barnevern er viktig for Fremskrittspartiet. Utfordringen har ofte vært at politikere har for dårlig innsyn i hvordan det lokale barnevernet fungerer. I forbindelse med at barnevernloven nå gir et pålegg om å utarbeide en årlig statusrapport fra barnevernet til kommunestyret, så fremmer nå FrP interpellasjoner i en rekke kommunestyrer for å sikre at denne rapporten gir et realistisk bilde av situasjonen i den enkelte kommune. Dette vil igjen gi oss et grunnlag til å vurdere om det er behov for ytterligere ressurser til barnevernet.