MDG vil lovfeste krav til kompetanse for ansatte og ledere i barnevernstjenester og på barnevernsinstitusjoner. Vi vil også innføre en veiledende bemanningsnorm i den kommunale barneverntjenesten, og styrke arbeidsmiljølovens bestemmelser om fast ansettelse, også for ansatte i vikarbyrå.