Arbeiderpartiet vil ha alle deler av barnevernstjenesten i offentlig eller ideell regi, og utarbeide en opptrappingsplan for å oppnå dette. Vi vil også gjennomføre en tillitsreform i barnevernstjenesten, sikre den tilstrekkelige kompetansen og nok ansatte. Vi har årlig foreslått 200 millioner i økte bevilgninger for å sikre flere stillinger i det kommunalt barnevern. I dette vil vi også vurdere en bemanningsnorm i barneverntjenesten og et tak for hvor mange pågående saker en ansatt kan ha ansvar for samtidig.