Med å innføre en bemanningsnorm! Selv om en slik ordning nok ikke vil løse alle problemer, så er dette et av de viktigste verktøyene. At kommuner er nødt til å nedprioritere økning antall årsverk i barneverntjenesten handler om de rammene en har fra staten. Selv om det er blitt flere ansatte, så er dette på langt nær tilstrekkelig. Når en i tillegg forsøker å minke på "antall oppdrag" som kommer til barnevernstjenesten, så mener jeg at dette er å begynne i helt feil ende.