Senterpartiet vil styrke fellesskapsløsningene. Vi vil ønsker at ansvar og drift av viktige velferdstjenester fortsatt skal ligge hos kommuner og fylkeskommuner. Senterpartiet vil også jobbe for å avvikle bruken av konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren, samt styrke den kommunale barnevernstjenesten og trappe ned bruken av de kommersielle barnevernstjenestene. I vårt alternative budsjett foreslo vi å øke midlene til det kommunale barnevernet med 230 mill. Kroner, fordi vi ser behovet for å styrke og øke bemanningen.