Ja, og me vil på generell basis styrke innsatsen mot trakassering, truslar og vald i arbeidslivet. I vårt alternative statsbudsjett har me auka bevilgingane til Arbeidstilsynet.