På generell basis går vi inn for å styrke innsatsen mot trakassering, trusler og vold i arbeidslivet. I vårt alternative statsbudsjett har vi økt bevilgningene til arbeidstilsynet. Jeg jobber selv i helsevesenet og har erfaringer med truende adferd fra pasienter mot meg og kolleger, så dette ser jeg som viktig å ta tak i i alle deler av helse- og omsorgssektoren.