Jeg forventer at dette er en oppgave som Arbeidstilsynet følger opp innenfor de budsjettene de har til rådighet.