Ja, Senterpartiet har over flere år bevilget mer penger i våre alternative statsbudsjett til at arbeidstilsynet skal få mer ressurser til inspektører som kan drive tilsyn og arbeid over hele landet. Vi ser også med bekymring på regjeringens pågående omorganisering av Arbeidstilsynet til funksjonsområder istedenfor geografiske områder, da det vil medføre en sentralisering av ansatte, virksomheter og kontorer. Dermed svekker dette Arbeidstilsynets mulighet for å følge opp problematikken.