Rødt har ikke nevnt dette spesielt i vårt arbeidsprogram, men vårt parti alltid vært opptatt av å sikre arbeidstakere et trygt og godt arbeidsmiljø. Det er bekymringsfullt at en stor andel helse- og sosialarbeidere opplever vold, trusler og trakassering i arbeidshverdagen. Det er nødvendig med tiltak for å forebygge slike hendelser. Det skal være trygt å gå på jobb, og vi tror det er en forutsetning for å utføre godt sosialt arbeid over tid. Rødt vil fjerne forskjellsbehandling av menns og kvinners yrkesskader. Kvinners yrkesskader må anerkjennes og gi rett til erstatning.

Arbeidstilsynet må styrkes for å kunne gjennomføre flere uanmeldte tilsyn og være en etat som er til stede for å beskytte arbeidstakerne på arbeidsplassen.