JA! Det er helt nødvendig at vi tilfører Arbeidstilsynet mer midler til å håndheve arbeidsmiljøloven. Den utviklingen vi har sett med stadig mer vold mot helse- og sosialarbeidere er uholdbar! Som medlever i en rus- og atferdsinstitusjon er dette problematikk jeg selv har erfaring med og der hvor en ikke har rammer som bidrar til et trygt arbeidsmiljø så vil det gå ut over både pasienter og brukere i tillegg til ansatte. Det er helt klart noe vi ikke kan være bekjent med.