Det vil vi og dette er noe vi har argumentert for over lang tid.

Vold og trusler på arbeidsplassen må tas på alvor og det bør være nulltoleranse.