Ingen kan beskylde oss for å gjøre jobben kun for penger. Vi med høyskoleutdanning i private omsorgsbedrifter tjener langt under dem vi vanligvis sammenligner oss med.

 

I dag trappet FO opp streiken!

FO og Fagforbundet brøt i helgen forhandlingene med NHO Service og handel. FO har om lag 900 medlemmer i dette tariffområdet. De fleste jobber i private barnevernsinstitusjoner tilhørende bedrifter som Stendi og Haraldsplass barnevern, i helse og omsorgstenester som Aberia og Ecura eller i stiftelser som for eksempel Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen.

På arbeidsplassene innenfor privat sektor (NHO) finnes det i mange tilfeller to tariffavtaler. Den ene gjelder sykepleiere, den andre gjelder oss andre. Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere kan oppleve å tjene inntil 100 000 kroner mindre enn en sykepleier på samme arbeidsplass med samme oppgaver. Det synes vi er blodig urettferdig.

Det gjør noe med arbeidsmiljøet når kollegaen din, som du jobber sammen med hver dag, tjener langt mer enn deg. Spesielt vondt er det når dere har samme utdanningslengde, ansiennitet og stillingstittel. Derfor støtter også Norsk sykepleierforbund streiken vår.

Stå opp for trygghet

Vi krever lik lønn for likt arbeid. Så enkelt er det. Likevel har NHO frekkhetens nådegave i å anklage de streikende for å «ramme sårbare grupper». Hvis vi er så essensielle at vi ikke kan streike, hvorfor lønnes vi da ikke deretter?

Vi er stolte barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Mange mennesker er helt avhengig av vår kompetanse for å ha en trygg og god hverdag. Vi står opp for trygghet. Uansett hva.

Nettopp derfor er denne streiken så viktig. For å sikre rekruttering i fremtiden, holde på kompetanse og motvirke at ansatte forsvinner trenger vi bedre lønns- og arbeidsvilkår. Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv.

Arbeidsgiversiden vil aldri gå ut og støtte en streik mot seg selv, derfor trenger vi at du gjør det.

Fordi det handler om trygghet.

Vil du vise oss din støtte under streiken? Det betyr så mye mer enn du aner.

 

FO Vestland

Grethe Kvist                                                                                  Ann-Kristin Nygård

Leder                                                                                              nestleder