kaffe i sofa

 

God studentvelferd henger sammen med effektiv studieprogresjon og god utdanningskvalitet. For å kunne oppnå god studentvelferd må regjeringen fastsette et rammeverk som gjør det mulig. Studentboliger er et utdanningspolitisk virkemiddel for å sikre rett til utdanning og gjøre dette mulig.

Blant landets store byer som Oslo, Bergen og Trondheim som har landets høyeste boligpriser, kan tilgang til en studentbolig være en forutsetning for om man har råd til å studere eller ikke. Men også andre steder i landet er det kamp om studentboligene. En undersøkelse gjort av NSO (Norsk studentorganisasjon) viser at det går verst utover studentene i Hedmark, hvor bare 5,9 prosent av studentene vil få tilbud om studentbolig.

Partiet Høyre vedtok i 2013 å trappe opp byggingen av studentboliger til 3000 i året, og dersom de gjennomførte dette var det en tidobling siden forrige gang de satt i regjering. Det er viktig å erkjenne at løfter ikke er det samme som gjennomføring. I statsbudsjettet for 2015 har regjeringen foreslått bevilgning som legger til rette for at det bygges 1500 nye studentboliger. Det mangler fortsatt 14 600 studentboliger for å nå målet om at 20 prosent av studentene skal kunne bo i egen studentbolig.

En undersøkelse gjort av DNB (Den norske Bank) viser at utgifter til bolig for studenter utgjør 74 prosent av studentenes inntekt. Den viser også at et resultat av dette er at 94 prosent av studentene trenger ekstra inntekt ved siden av studiestøtten. For mange studenter blir derfor studiestøtten sekundærinntekten.

FO-Studentene krever bedre boligpolitikk for studenter, gjennom bevilgninger til utbygging av studentboliger i regi av studentsamskipnadene. En satsning på studentboliger er en satsning på tid til å være student.