mann på pc

 

FO-Studentene ser med alvor på dette forslaget, og mener at forslaget er et angrep på studiesamfunnets gratisprinsipp, og ikke bare overfor de internasjonale studentene. De landene som har vedtatt å ha skolepenger for internasjonale studenter før 2006, har etterhvert tatt skolepenger for alle studentene.

For FO-Studentene er prinsippet om gratis utdanning en grunnverdi i det norske samfunnet. Det må aldri rokkes ved dette prinsippet, uansett hvor i verden studentene skulle komme fra.

Internasjonale studenter er en viktig ressurs for økt kvalitet i utdanning og forskning, og gir verdifull arbeidskraft til det norske velferdssamfunnet.

Internasjonale studenter kommer til norske universiteter og høgskoler med ressurser som kan brukes. Det bør derfor lages strategier for å utnytte internasjonalisering bedre, fremfor å begrense mulighetene til å studere i Norge. Internasjonalisering bidrar til et mer inkluderende student- og arbeidsmiljø på alle de ulike studieretningene som vi har i Norge.

Studieavgifter for internasjonale studenter er et ulønnsomt og usosialt prosjekt som vil skade omdømmet til Norge internasjonalt. Prinsippet må være at gradsutdanning i Norge som nasjon, har råd til å gi sine studenter en unik mulighet til å skape nettverk på tvers av landegrenser.

Det må arbeides for at søkermassen til høyere utdanning i Norge blir enda mer mangfoldig!