Uttalelse fra FOs 6. kongress mars 2015

Prioriter selvmordsforebygging i barnevernssektoren og tilknyttede hjelpetjenester

To tredjedeler av gutter og unge menn som dør, dør i selvmord.

Generelt har barnevernsbarn 8 ganger høyere sjanse for å ende sine liv i selvmord, enn befolkningen forøvrig.

Tidlige påkjenninger, avbrutt skolegang, tidlig rusdebut er risikofaktorer sammen med mangelfull samhandling mellom hjelpetjenestene fra barnevern til voksenliv.

Våre nasjonale handlingsplaner og retningslinjer for forebygging av selvmord har siden 1998 i svært stor grad rettet seg mot spesialisthelsetjenesten, særlig innenfor psykisk helse. Mange av de som begår selvmord er heller ikke i kontakt med psykisk helsevern for barn og unge. Vi treffer dermed ikke målgruppen med våre retningslinjer og handlingsplaner, imens dør unge menn. Trafikkforebyggende tiltak har vært svært vellykkede med en mer enn halvering av dødsfall. Innenfor samme periode har død ved selvmord hatt en svak økning. Trafikkrelatert død er nå nede i under 200, men mer enn 500 mennesker dør hvert år i selvmord.

Skottland valgte tidlig på 2000-tallet å identifisere og prioritere selvmordsforebygging for unge menn 15-29 år innenfor selvmordsforebygging, og satte inn omfattende selvmordsforebyggende tiltak i samfunnet på fire felt:

  • choose life(suicide prevention strategy)
  • see me(anti stigma program)
  • breathing space(hjelpetelefon for unge menn)
  • rehabilitering-orientert psykisk helseprogram

Resultat 42% reduksjon i selvmord av unge menn, et signifikant resultat, det er verdt å se nærmere på for unge menn i Norge.

FO etterlyser flere målrettede tiltak for unge menn innenfor flere tjenester enn spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern. Det må prioriteres å tilføre økonomiske ressurser til ulike tiltak på ulike tjenestenivå.