LO-kongressen avholdes i mai i stortingsvalgår, og kommer da etter at de politiske partiene har avholdt sine landsmøter og vedtatt sine programmer.

Kongressen blir omtalt som Norges største politiske verksted. Derfor bør kongressen avholdes før de politiske partiene har sine landsmøter og vedtar sine programmer. LO vil da i større grad bli en premissleverandør, og kan stille krav til de politiske partiene.

Det vil også bli enklere for det enkelte LO-medlem å sjekke hvilke parti som har politikk i tråd med LOs krav.

FO (Fellesorganisasjonen) foreslår at LO-kongressen flyttes til vinteren 2024/2025.