LO Kongressen vedtok en omfattende uttalelse til støtte for Palestina, og for å arbeide for fredelige tiltak som ivaretar interessene både til det israelske og palestinske folket. 

Et av kravene er at norske banker og fond som både investerer i, og tjener penger på selskaper som har aktivitet i de folkerettsstridige bosetningene på Vestbredden, skal trekke seg ut.

Men hva med våre egne forbund, og hva med LO? Bidrar våre egne investeringer til å finansiere eller opprettholde de ulovlige bosetningene? Bidrar vi til å legitimere krigsforbrytelser? LO har et særlig ansvar for å påse at alle LO-forbund tar grep om egne investeringer og innkjøp.

FO krever at LO ikke skal kjøpe varer eller tjenester som er produsert i strid med folkeretten på okkuperte områder, eller investere i selskaper og fond som bidrar til brudd på folkeretten. Aktuelle leverandører skal redegjøre for at de tilfredsstiller disse kravene.

I tråd med LOs uttalelse mener FO at LO må ta initiativ til en forbundsvis gjennomgang av investeringer og innkjøp. Dette for å påse at disse er i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.