Solidaritet med mennesker og miljø


FO er forpliktet til å ta vare på miljøet. Som helse- og sosialarbeidere, med solidaritet som en grunnverdi i vårt faglige og etiske fundament, har vi et særlig ansvar for å motvirke konsekvensene av pågående klima- og miljøkriser. De mest sårbare blir hardest rammet, og ulikhet og strukturelle forskjeller blir særlig tydelig når vi som samfunn møter slike utfordringer.

Verden står ovenfor omfattende klima- og miljøkriser; regnskogen brenner, havet forsøples og polisene smelter. Både mennesker, dyr og naturmangfold er truet av raske endringer i livsgrunnlaget vårt som følge av klimaendringene. Mennesker som har minst fra før blir nok en gang hardest rammet. Ifølge FNs klimapanel fører klimaendringene til dårligere tilgang til mat og vann, helseproblemer, økonomisk ulikhet, krig, konflikter og flyktninger. 23,5 millioner mennesker forlater hjemmene sine hvert år som følge av klimarelaterte problemer som tørke, flom og naturkatastrofer. Fattige mennesker blir enda fattigere, og migrasjonsutfordringene er i ferd med å bli kritiske. Samtidig stenger vestlige land grensene for mennesker i nød, og verden blir enda mer polarisert.

Store samfunnsmessige endringer må til for å møte pågående klima- og miljøproblemer. Norge må ta på seg en ledende rolle i det grønne skiftet. Ungdommene har vist vei med skolestreik for klima og kraftige opprop til sentrale myndigheter. FO støtter ungdommenes klimainitiativ. Aktive og til dels radikale virkemidler må iverksettes for å sikre livsgrunnlaget for de som kommer etter oss. I Norge kan vi blant annet bidra ved å forhindre utbygging av nye oljefelt. Ett eksempel er å sørge for å opprette varige, petroleumsfrie områder som i Nordland og Troms.

Vi som samfunn må jobbe planmessig og på en måte som opprettholder den enkeltes sosiale og økonomiske trygghet. Plikter og rettigheter må fordeles solidarisk. Alternative løsninger må utvikles innenfor både offentlig og privat sektor, i organisasjonslivet og storsamfunnet, og i privathusholdningene. Å velge miljøvennlige løsninger i dagliglivet må bli enkelt og rimelig. Forbruk og økonomisk profitt må vike for langsiktige, bærekraftige løsninger.

FO forplikter seg til å ta vare på miljøet og skal handle miljøbevisst. Alle ledd i organisasjonen har ansvar for dette. Dette innebærer bl.a. å vurdere konsekvenser for miljø- og klima ved planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter i FOs regi. FO vil medvirke til at aktiviteter som skader klimaet skal reduseres, mens fornybar energi, energisparing og miljømessig bærekraftige aktiviteter skal økes.