Uttalelse vedtatt av FOs landsstyre 19. og 20. oktober 2022.

Som feministisk fagforening må FO synliggjøre vår støtte til kvinneopprøret i Iran.

Drapet på Mahsa og frustrasjonen folket føler etter årtier med undertrykkelse, har resultert i store demonstrasjoner i hele Iran, på tvers av etnisitet, kjønn og andre skillelinjer. Folket roper samlet «kvinner, liv, frihet!». 

Media rapporterer om at det iranske rettsvesenet tar til orde for å behandle demonstrantene hardt. De mener det vil «skape trygghet» for innbyggerne i Iran. Det har resultert i at minst 50 unge mennesker, kvinner og menn er drept i demonstrasjoner i Teheran og andre byer. Kvinnene selv står i front og kjemper for sine demokratiske rettigheter. De ødelegger hijabene sine, klipper håret og demonstrerer mot eget regime til tross for risiko for fengsels- og dødsstraff. Demonstrasjoner over hele Iran øker, og over hele verden blir det arrangert støttemarkeringer.

Mahsa var ikke den første kvinnen som ble arrestert, torturert og drept, og hun er ikke den siste. Men hun er en av dem som startet prosessen med å endre det brutale regimet i Iran.
Vi bevitner nå noe historisk. Kvinner står i front i en revolusjon for å få leve i få leve i frihet. Modige kvinner og menn, unge som gamle, står sammen og demonstrerer i mange land. Verdens kvinnebevegelse, feminister og menneskerettighetsforkjempere må støtte den utrolige kvinnekampen vi nå ser i Iran. Vi må vise solidaritet. Vi kan ikke velge passivitet og taushet. 

Ytringsfrihet og retten til å organisere seg i Iran er svært avgrenset. FO som feministisk forbund, må synliggjøre vår støtte til opprøret i Iran og være en stemme i denne kampen. Vold og undertrykking må opphøre og ytringsfriheten respekteres!