Uttalelse fra FOs landsstyre 16. juni 2017

FOs tillitsvalgtsapparat er klare for lokale forhandlinger!

Mange sentrale forhandlinger er allerede avsluttet, men i flere tariffområder skal det fortsatt gjennomføres lokale forhandlinger. For FOs medlemmer er det av stor betydning at disse gir gode resultater.

Ved inngangen til årets mellomoppgjør kunne FO konstatere at mange av våre medlemmers reallønn sank i 2016. Med en ramme på 2,4 % i frontfaget i årets oppgjør og tilsvarende ramme på andre tariffområder er det en målsetning at FOs medlemmer sikres reallønnsvekst i 2017.

Viktige tariffpolitiske områder som pensjon i offentlig sektor og lønns- og forhandlingssystemet i staten er tema som gjennom de sentrale oppgjørene har blitt utsatt til fremtidige oppgjør.

FO går alltid inn i tariffoppgjør med ambisjoner om likelønnsutvikling og en sentral målsetning er å belønne kompetanse. I årets mellomoppgjør har det vært ulik innretning og profil i de sentrale oppgjørene, men svært mange medlemmer skal omfattes av lokale forhandlinger. Det innebærer at FOs tariffpolitiske målsetninger må vurderes innenfor rammen av det helhetlige resultatet for hvert enkelt tariffområde. Og rettferdig fordeling, økt kjøpekraft, likelønn og at utdanning skal lønne seg må derfor ivaretas i de kommende lokale forhandlinger.

Landsstyret vil med denne uttalelsen rette en sterk oppfordring til hele organisasjonen om å prioritere støtte og oppfølging til de tillitsvalgte som skal gjennomføre lokale forhandlinger etter sommeren.

Mange tariffavtaler gir mulighet for å fremme krav om økt lønn selv om det ikke er avtalt lokale forhandlinger. Landsstyret oppfordrer også organisasjonen og de tillitsvalgte til oppfølging der det det foreligger slike muligheter til lønnsutvikling for våre medlemmer.