Illustrasjonsfoto

Uttalelse fra FOs landsstyre 16. juni 2017

NAV må være nær!

NAV-kontorene stenger dører og fjerner seg fra brukerne. FO ønsker ny politikk der NAV er tilgjengelig og tilstede for alle. 

NAV har en viktig rolle i mange menneskers liv. Tilgjengelighet og nærhet til NAV er en forutsetning for å kunne bistå mennesker i usikre situasjoner. Nye regler med krav til forhåndsavtaler, nettkontakt og svært begrensede åpningstider bidrar til å redusere tilgjengelighet til NAV og ventetid på telefon øker. Nettsøknader og avtale om timemøter fungerer for noen, men for mange fører dette til en svært dårlig tilgjengelig tjeneste.

FO vil ha et NAV der ressurser brukes målrettet til dem med størst behov. De skal ikke bli møtt med nettskjemaer, stengte dører og telefonkøer. En ny regjering må sikre at NAV får rammer til å ivareta lokale forhold, nært der folk bor, og sikre at ansatte får tid til å følge opp brukerne godt nok.

Store sentraliserte kontorer gjør det mye vanskeligere for ansatte å følge godt opp over tid.

Vi trenger et NAV som er nær med åpen dør for de som trenger det. Vi trenger NAV-ansatte med sosialfaglig kompetanse med tid til nødvendig, individuell oppfølging over tid.