FO har sammen med mange andre organisasjoner vært svært bekymret til innstramningsforslagene og den strenge asylpolitikken som allerede føres. Dette har på ulike måter vært spilt inn til politikere.  Fredag 10. juni behandlet stortinget innstramningsforslagene og de fleste gikk igjennom. Det er imidlertid bra at politikerne har lyttet til kritikk fra både organisasjoner og fagmiljøer, og avvist noen av de groveste. Dette er forslag som i særlig grad ville gitt svært negative konsekvenser for muligheten til raskt og god integrering.

I løpet av de første fem månedene er det kommet 1407 asylsøkere til Norge, det er det laveste tallet siden 1997. Samtidig har det ikke siden andre verdenskrig vært flere mennesker på flukt i verden. Regjeringens uttalte hovedmål i asylpolitikken er å redusere innvandringen til Norge. Det har de lyktes med og signalene har nådd fram om at Norge ikke er et land som ønsker mennesker på flukt velkommen. Dette mener FO er skammelig.

Gjennom media blir vi hver dag påminnet den voldsomme lidelsen mennesker på flukt utsettes for. Det er derfor inhumant, usolidarisk og lite verdig at Norge fører en politikk som skremmer bort mennesker på flukt. Flyktningkrisen handler om mer enn landet vårt. Vi står overfor en global katastrofe som vi som nasjon også må ta medansvaret for å løse.

Uttalelsen ble vedtatt på FOs landsstyremøte 14. og 15. juni 2016.